VIDEO HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN


DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPHƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

1. ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Tổ chức, doanh nghiệp đăng nhập vào website: http://dichvucong.quangnam.gov.vn

Chọn: Đăng ký thanh toán trực tuyến

Nhập thông tin đăng ký tài khoản thanh toán

- Hệ thống tự động trích xuất các thông tin từ tài khoản Dịch vụ công

- Tổ chức/ Cá nhân nhập: Số tài khoản và chủ tài khoản

- In phiếu đăng ký, ký và đóng dấu và đến nộp tại các điểm giao dịch của VietinBank

- Sau khi VietinBank chấp nhận, hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký: Yêu cầu đã được đăng ký thành công

2. THỰC HIỆN THANH TOÁN

2.1 Khách hàng đã đăng ký dịch vụ

Khách hàng đăng nhập vào website: http://dichvucong.quangnam.gov.vn
Chọn Xem hồ sơ

Chọn các hồ sơ cần thanh toán

Click vào Thanh toán để thực hiện thanh toán

- Nhấn nút Thanh toán để thanh toán.
- Hệ thống tự động gửi yêu cầu đến ngân hàng để thực hiện thanh toán phí/lệ phí Dịch vụ công
- Sau khi thanh toán, hệ thống cập nhật trạng thái của hồ sơ: ĐÃ THANH TOÁN

2.2 Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ và không có tài khoản tại VietinBank

Khách hàng đăng nhập vào website: http://dichvucong.quangnam.gov.vn
Chọn Xem hồ sơ