TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Hỗ trợ dự án liên kết Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Công nhận làng nghề Lĩnh vực Phát triển nông thôn và nghề muối
3 Công nhận làng nghề truyền thống Lĩnh vực Phát triển nông thôn và nghề muối
4 Công nhận nghề truyền thống Lĩnh vực Phát triển nông thôn và nghề muối
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
6 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
7 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
8 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
9 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
10 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
11 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
12 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Lĩnh vực bảo vệ thực vật
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực bảo vệ thực vật
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực bảo vệ thực vật
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Lĩnh vực bảo vệ thực vật
16 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực bảo vệ thực vật
17 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực bảo vệ thực vật
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực bảo vệ thực vật
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực bảo vệ thực vật
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Lĩnh vực bảo vệ thực vật