TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Lĩnh vực đăng kiểm
2 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Lĩnh vực đường bộ
3 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác Lĩnh vực đường bộ
4 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường quốc lộ đang khai thác Lĩnh vực đường bộ
5 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
6 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
7 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
8 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Lĩnh vực đường bộ
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Lĩnh vực đường bộ
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Lĩnh vực đường bộ
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Lĩnh vực đường bộ
12 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô Lĩnh vực đường bộ
13 Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện Lĩnh vực đường bộ
14 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia Lĩnh vực đường bộ
15 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Lĩnh vực đường bộ
16 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Lĩnh vực đường bộ
17 Cấp Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực đường bộ
18 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực đường bộ
19 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Lĩnh vực đường bộ
20 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Lĩnh vực đường bộ