TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
2 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
3 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
4 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
5 Phê duyệt chỉ định thầu rút gọn (cho các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
6 Thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh, bổ sung) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
7 Thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh, bổ sung) kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
8 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
9 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu, chỉ định thầu thông thường, chào hàng cạnh tranh thông thường cho các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
10 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai
11 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
12 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
13 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Đất đai
14 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Đất đai
15 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
16 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân (B-BYT- 258737-TT) ATVS Thực phẩm & Dinh dưỡng
17 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế (B-BYT-229910-TT) ATVS Thực phẩm & Dinh dưỡng
18 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TTBYT ngày 11/12/2014 ATVS Thực phẩm & Dinh dưỡng
19 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức (B-BYT-258729-TT) ATVS Thực phẩm & Dinh dưỡng
20 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-229911-TT) ATVS Thực phẩm & Dinh dưỡng