Công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến A+ A-

  1. Công dân chọn lĩnh vực Dịch vụ công để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến.
  2. Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu ...
  3. Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ.
  4. Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân nhấn vào nút Gửi hồ sơ