Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TTBYT ngày 11/12/2014

1. Lĩnh vực: ATVS Thực phẩm & Dinh dưỡng

2. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đề nghị cấp Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Bước 2:Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ.

Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ.

- Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam thực hiện thẩm định cơ sở. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.

- Bước 4: Kết quả thẩm định

a) Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở (theo mẫu số 03 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014).

b) Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước.

c) Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

- Bước 5: Trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

3. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam (Số 159B Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc qua đường bưu điện (nếu có).

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu số 01 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

+ Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

- Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

9. Phí, lệ phí:

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

- Phục vụ dưới 200 suất: 700.000 đồng/lần/cơ sở

- Phục vụ từ 200 suất trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

(Theo quy định tại Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm)

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Mẫu 5: Bản cam kết bảo đảm an  toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010 ;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

-  Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tài liệu mẫu đính kèm
  1. Mẫu số 05 thông tư 47.docx    Tải mẫu
  2. Mẫu số 01- thông tư 47.docx    Tải mẫu